Rregullat në Fitness

 • Tregohu i sjellshëm me anëtarët tjerë.
 • Në orët e ngarkuara kufizoje kohën në kardio në 20-30 minuta
 • Pastroje aparaturën për anëtarin e ardhshëm.
 • Përdor deodorant; kujdesu për higjienë.
 • Peshat nuk duhet hedhur dhe duhet të kthehen në vendin e tyre.
 • Çantat nuk lejohen në dyshemenë e palestrës në asnjë kohë.
 • Rrobat sportive duhet të vishen në palestër; vetëm atlete të pastërta.
 • Ndalohet ushqimi ose pijet, përveq ujit.
 • Peshqiri i domosdoshëm; vendose në ulëse gjatë ushtrimit.
 • Mos e përdor telefonin gjatë qëndrimit në paisje.
 • Mos i mbështet peshat/shufrat në mure.
 • Nuk lejohet trajnim personal për trajner të pa-regjistruar.
 • Mos ia rezervo vetës paisjen; jepi mundësi edhe personit tjetër t'a shfrytëzoj.
 • Mos vrapo në palestër.
 • Mosha e lejuar 16+ / Moshat 14-16 nën përkujdesje