Pyetje dhe Ndihmë

Dua të anëtarësohem

 • A mundë të regjistrohem online

  Po ju mund të regjistroheni online. Procesi i pagesës online është shumë i thjeshtë dhe vetëm duhet t'i percjellni udhëzimet në web faqe.

 • Çfarë anëtarësi ka në dispozicion

  Në Fivestar mund të anëtarësoheni për 1,3,6 dhe 12 muaj.

 • Cilat janë mënyrat e pagesës

  Pagesën mund ta bëni me anë të pagesave me 'cash' apo me kartelë, në një nga lokacionet e Fivestar. Poashtu pagesa mund të realizohet përmes E-banking si dhe E-COMMERCE (online nëpërmjet web faqes sonë) me kartelë DEBIT dhe KREDIT.

 • A ka ndonjë pagesë tjetër ekstra për anëtarësim

  Të gjitha shërbimet janë të përfshira në pagesën e anëtarësimit. 

 • Sa zgjat anëtarësia ime

  Anëtarësia juaj fillon prej momentit që ju kryeni pagesën dhe zgjat varësisht prej anëtarësisë që zgjedhni.

 • A shfrytëzohen lokacionet tjera me të njëjtën anëtarësi

  Mund t'i shfrytëzoni të gjitha lokacionet e Fivestar me të njëjtën anëtarësi, me përjashtim të rasteve kur oferta është e limituar për një lokacion.

 • A ka tush në fitness dhe si funksionon

  Të gjitha lokacionet e Fivestar kanë tush elektronik, i cili funksionon përmes pulsarit. Kohëzgjatja e tushit për person është 2 minuta, kjo për arsye që të kontrollohet shpenzimi i ujit dhe t'i ofrohet mundësia çdo anëtari të bëjë tush.

 • Sa vjeç duhet të jem për t'u anëtarësuar

  Te gjithë anëtarët duhet të jenë mbi moshën 16 vjeçare. Ndërsa adoleshentët e moshës 14-16 vjeç duhet të jenë të shoqëruar nga prindi apo ndonjë kujdestar/trajner.

 • Nëse jemi disa anëtarë të një familje a përfitojmë zbritje

  Po, patjetër, nese jeni anëtarë te së njejtës familje ne ofrojmë pako familjare në të cilat përfitoni zbritje deri në 50% më lirë.

 • Nëse jam student a përfitoj zbritje

  Po, patjetër, nese jeni student ne ofrojmë pako studentore në të cilat përfitoni zbritje 20% më lirë.

 • A është hapur fitnesi çdo ditë dhe si është orari

  Të gjitha lokacionet janë hapur nga ora 06:00 deri ne 24:00 çdo ditë të javës, ndërsa Fivestar në Prishtinë - Arbëri është hapur 24 orë çdo ditë të javës.

 • A ka trajner në palestër

  Në të gjitha lokacionet është trajneri - ja i/e cila mund të ju asistojë në ushtrime nga ora 17:00 – 22:00 nga e Hëna deri të Premten.

 • A janë të gjitha klasat pa pagesë

  Në Fivestar ofrojmë klasa me pagesë dhe pa pagesë, varësisht nga periudha e vitit dhe lloji i klasës. Për më shumë mund të infromoheni në recepcion. 

I anëtarësuar

 • A mund t'a ndryshoj pakon e anëtarësisë

  Mund t'a ndryshoni pakon, në periudhën që ju skadon pakoja aktuale. Përndryshe nuk mundeni të bëni ndrrime.  

 • A mund të bëj transfer të anëtarësisë

  Nuk mund të bëni transfer të anëtarësisë.

 • A janë hapësirat e klimatizuara

  Të gjitha hapësirat e Fivestar janë të klimatizuara dhe kanë sistem efiçient të ajrosjes.

 • Kam harruar pulsarin, a më lejohet hyrja

  Hyrja lejohet, mirëpo duhet të keni dokument identifikimi me vete. 

 • A mund t'i lë gjësendet në dollap pas ushtrimeve

  Jo, nuk lejohet t'i lëni gjërat në dollap pas ushtrimeve

 • Në cilën kohë ka më pak frekuentim të njerëzve

  Prej orës 10:00 - 17:00, si dhe gjatë vikendit. 

 • A mund t'a sjellë ndonjë shok/shoqe ndonjëherë

  Patjetër, vizitat e shoqërisë janë gjithmonë të mirëseardhura në Bar.

 • A mund të kem trajner personal

  Po, në të gjitha lokacionet e Fivestar kemi numër të madh të trajnerëve personal. Pyetni recepcionin për më shumë informata. 

 • Si mund t'a anuloj anëtarësinë time

  Anëtarësia nuk mund të anulohet deri në datën e skadimit. 

Na pyet drejtpërdrejtë